Materialen hebben hangen om de brandveiligheid te waarborgen is één. Er verantwoord mee kunnen werken of er zelfs mee mogen werken is een tweede. Daarom dat wij u ook cursussen en opleidingen aanbieden, gerelateerd aan onze overige diensten.
 
Dat zijn onder andere de volgende cursussen en opleidingen:
  • BHV (bedrijfshulpverlening)
  • EHBO (eerste hulp bij ongelukken)
  • Kleine Blusmiddelen
  • Preventiemedewerker
  • AED

 
Deze opleidingen verzorgen wij niet zelf. Dat doen wij in samenspraak met partners die daar weer in zijn gespecialiseerd. Vanuit onze rol als eerste aanspreekpunt op het gebied van brandbeveiliging ligt de organisatie ervan echter vaak bij ons.